2006/476/EF: Rådets afgørelse af 12. juni 2006 om ændring af afgørelse 1999/70/EF for så vidt angår de eksterne revisorer for Banque de France