Nariadenie Komisie (ES) č. 1407/2006 z  25. septembra 2006 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny