Nariadenie Komisie (ES) č. 1587/2004 z 9. septembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc