Vec C-395/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Tribunale di Viterbo z 25. októbra 2005 , ktorý súvisí s trestným konaním: Antonello D'Antonio a i.