Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 25. maj 2005 i sag T-330/04, Jörg-Michael Fetzer mod Europa-Parlamentet (Formalitetsindsigelse — afvisningspåstand — søgsmålsfristens udløb — åbenbart, at sagen må afvises)