Nariadenie Komisie (ES) č. 763/2006 z  18. mája 2006 , ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005