Písomná otázka E-3117/04 predkladá: Christopher Huhne (ALDE) Komisii. Pranie peňazí