Písomná otázka E-3955/05 Chris Davies (ALDE) Komisii. Zákaz dovozu dreva nezákonného pôvodu