Nariadenie Komisie (ES) č. 170/2005 z 31. januára 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje výška pomoci pre paradajky určené na spracovanie