/* */

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii