United Antwerp Maritime Agencies a Seaport Terminals Návrhy generálneho advokáta - Ruiz-Jarabo Colomer - 26. apríla 2005. # United Antwerp Maritime Agencies NV proti Belgische Staat a Seaport Terminals NV proti Belgische Staat a United Antwerp Maritime Agencies NV. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Hof van Beroep te Antwerpen - Belgicko. # Colná únia - Vznik colného dlhu pri dovoze - Dočasne uskladnený tovar - Odňatie tovaru spod colného dohľadu - Dlžník. # Vec C-140/04. TITJUR