PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1206/2005 на Комисията от 27 юли 2005 година относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животниТекст от значение за ЕИП.