Nariadenie Komisie (ES) č. 648/2006 z  27. apríla 2006 , ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve