2005/391/ES: Rozhodnutie z 20. mája 2005 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky, prijaté na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov, ktorých menou je euro