Písomná otázka E-0110/05 Jana Bobošíková (NI) Komisii. Zálohové platby pre programy iniciatívy Európskeho spoločenstva Interreg IIIA Česko - Sasko, Česko - Bavorsko, Česko - Rakúsko