Písomná otázka E-0544/05 Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) Komisii. Situácia Rómov