Písomná otázka E-1700/04 predkladá: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Liberalizácia odvetvia textilu a vysvetlenie Istanbulu