/* */

Písomná otázka P-3640/05 María Salinas García (PSE) Komisii. Zjavné a opakované porušovanie pravidiel rybolovu v Stredozemnom mori