Písomná otázka E-3651/06 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Korupcia talianskych politikov