Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4382 — TPG/Aleris) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP