Písomná otázka E-0951/06 Panagiotis Beglitis (PSE) Komisii. Nový zákaz vstupu do prístavu v Mersine od tureckých úradov pre nákladnú loď registrovanú na Cypre