Dodatek k razpisu javnega natečaja – EPSO/AD/374/19 – Upravni uslužbenci (AD 7) na naslednjih področjih: 1. Konkurenčno pravo; 2. Finančno pravo; 3. Pravo ekonomske in monetarne unije; 4. Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU; 5. Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem (UL C 191 A, 6.6.2019)