Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou, ktorou sa zriaďuje systém dvojitej kontroly bez množstvových obmedzení v súvislosti s vývozom určitých výrobkov z ocele z Kazašskej republiky do Európskeho spoločenstva