Kommissionens forordning (EF) nr. 329/2005 af 25. februar 2005 om fastsættelse af visse vejledende mængder og af individuelle lofter for udstedelse af licenser for import af bananer til EF i andet kvartal af 2005 under toldkontingenterne A/B og C