Písomná otázka E-1338/05 Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) Komisii. Zneužitie prostriedkov Spoločenstva