ETA:n sekakomitean päätös N:o 19/2013, annettu 1 päivänä helmikuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta