Rozhodnutie Komisie z 12/06/2006 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4048 - SONAE INDUSTRIA / TARKETT / JV) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)