Písomná otázka E-1696/05 Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Komisii. Obnovenie lesa Pinar de Grau (Castelló de la Plana, Španielsko)