Nariadenie Komisie (ES) č. 32/2005 z 11. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny