Písomná otázka E-1634/04 predkladá: Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Aktuálny stav prostriedkov na program Daphne v Taliansku