Písomná otázka E-0361/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Presadenie smernice o chemických látkach v praxi