Nariadenie Komisie (ES) č. 28/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o podrobný obsah priebežných a záverečných správ o kvalite