Nariadenie Komisie (ES) č. 2056/2005 z  15. decembra 2005 , ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005