Komisijas Regula (EK) Nr. 2056/2005 ( 2005. gada 15. decembris ), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā