Nariadenie Komisie (ES) č. 747/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny