Písomná otázka E-1030/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Rozpísané údaje k štrukturálnym fondom a investíciám pre zdravie a zdravotnú starostlivosť