Písomná otázka E-2732/05 Albert Deß (PPE-DE) Komisii. Rozvojovo-politické aktivity EÚ: projekty podporované EÚ na zavedenie zapriahania zvierat v Togu