Písomná otázka E-4272/06 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Zrušenie veľkosti balení