Informácie týkajúce sa vstupu do platnosti Dohody o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (EURATOM) a vládou Uzbeckej republiky