Písomná otázka E-2845/05 Antolín Sánchez Presedo (PSE) Rade. Hroziaci hladomor v Nigérii