Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 18. októbra 2019 predložil Výbor pre sťažnosti v oblasti verejného obstarávania vo veci Scanteam AS/Vláda Nórska (Vec E-8/19)2020/C 23/10