Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru