Vec C-217/04: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  2. mája 2006 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Nariadenie (ES) č. 460/2004 — Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií — Voľba právneho základu)