Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/2006 z  27. júla 2006 , ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania