Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4090 — West LB/Odewald/ASH) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda EMPs kohaldatav tekst