Písomná otázka P-3576/04 predkladá: Witold Tomczak (IND/DEM) Komisii. Ochrana ľudského života v európskej ústave