Písomná otázka E-0454/06 Bart Staes (Verts/ALE) Komisii. Ochrana a obchodovanie so psom hyenovitým v rámci Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) - činnosť zoologických záhrad, ktoré sú členmi Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA)