Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2006 z  31. júla 2006 , ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu