Nariadenie Komisie (ES) č. 72/2005 zo 17. januára 2005, ktorým sa pozastavuje preferenčné clo a opätovne sa zavádza spoločná colná sadzba pre dovoz jednokvetých klincov (štandard) pochádzajúcich z Predjordánska a z pásma Gazy