Písomná otázka E-1873/05 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisii. Pracujúci v závode Offshore - závod a pracovný čas